REEKSEN  ZONDER  MERK
katalogen
A.  VANDERDONCK
ALFONS  van  IN

 AAA  1 - 60 FLOR  FINA
 AAAc  c101 - c118 FLOR  FINA commerciele
 BBB  101 - 138 V.D.B.  ( van den bossche )
 CCC  141 - 144 SAN  MARCO
 DDD  151 - 176b HABANA
 EEE  1760 - 1840 SMOKER  CIGARS
 FFF  191 - 221 type FRIEDESLIGA
 GGG  226 - 292 VORSTEN - MILITAIRE & POLITIEKE  personages
 HHH  301 - 314 beroemde personen UITVINDERS , LETTERKUNDIGE etc.
 III  351 - 358 THEATER - FILM en SPORT vedetten
 JJJ  376 - 383 RASSEN en diverse PERSONEN
 KKK  401 - 421 WAPENSCHILDEN & EMBLEMEN
 LLL  426 - 432 VLAGGEN
 MMM  441 - 444 KRONEN  &  KRUIZEN
 NNN  451 - 465 TIJDPERIODEN
 OOO  501 - 523 SPORT  en  SPEL
 PPP  551 - 574 LETTERS  &  CIJFERS
 QQQ  576 - 591 DIEREN  &  PLANTENRIJK
 RRR  601 - 609 voorwerpen , toestellen , & vervoermiddelen
 SSS  626 - 637 ZICHTEN  & BOUWWERKEN
 TTT  676 - 677 FOLKLORE
 UUU  701 - 710 AMBACHTEN,  KUNST - WETENSCHAPPEN
 VVV  726 - 731 SIBAVER
 WWW  751 - 763 HOBBYCLUBS
 XXX  801 - 810 diverse VERENIGINGEN
 YYY  851 - 876 PUBLICITAIRE  REEKSEN  ( hotels, restaurants , .. )
 ZZZ  901 - 912 ALGEMENE  TEKSTEN  &  SIERMOTIEVEN

 HOME
gerard van eijk
 manufacturers