NEDERLANDSCHE  MUNT
NETHERLANDS

1   SCHILDERIJEN  VAN  RUBENS  / serie of 20
     PAINTINGS  FROM  RUBENS
     NOT  NUMBERED  /  NO  NAMES
     size  66 x 22 mm / 2.06 x 0.86 Inch
     issued 1961

     THIS  PICTURE  IS  A  TUMPNAIL 


2   SCHILDERIJEN  VAN  RUBENS  / serie of 20 x 4 colours
     PAINTINGS  FROM  RUBENS
     NOT  NUMBERED  /  NO  NAMES
     for picture clik tumpnail above
     the paintings are the same
     size  65 x 25 mm / 2.56 x 0.98 Inch

     with  BLUE       WINGS  give out in 1962, 
     with  BROWN  WINGS  give out in 1963
     with  GREEN    WINGS  give out in 1965, 
     with  RED         WINGS  give out in 1966


3   SCHILDERIJEN  VAN  RUBENS  /  PAINTINGS  FROM  RUBENS  serie of 80
     NUMBERED  FROM  1 / 80    1/20=red  21/40=blue  41/60=orange  61/80=green
     size  149 x 61 mm / 5.87 x 2.4 Inch            there are 4 other paintings than in the normal series
     issued 1965

4   ZICHTEN  VAN  KAMPEN  / serie of 12
     SIGHTS  OF  KAMPEN  ( dutch city )
     NUMBERED  FROM  1 / 12
     size  67 x 30 mm / 2.64 x 1.18 Inch
     issued 1962

5   NEDERLANDSE  KLEDERDRACHTEN  / serie of 12
     DUTCH  COSTUMES
     NUMBERED  FROM  1 / 12
     size  65 x 31 mm / 2.56 x 1.22 Inch
     issued 1965

 6a  GROTE  MANNEN  EN  TYRANNEN  / serie of 100
      GREAT  MEN  AND  TYRAN
      NUMBERED  FROM  1 / 100
      size  65 x 29 mm / 2.56 x 1.14 Inch
      give out in groups from 20 between 1965-1967
1   ALEXANDER  DE  GROTE 26  BEN  GOERION 51  BISMARCK 76  GUIDO  GEZELLE
2  JULIUS  CEASAR 27  VERWOERD 52  ONNASSIS 77  KOEKOEK
3  HANNIBAL 28  HAILE  SELASSIE 53  WILLEM  DE  ZWIJGER 78  WERNER  VON  BRAUN
4  LODEWIJK  XIV 29  WILSON 54  MOHAMMED 79  HENRI  DUNANT
5  SCHWEITZER 30  SALAZAR 55  SJAH  VAN  PERZI╦ 80  PRINS  RAINIER
6  PAUS  JOHANNES 31  KEIZER  HIROITO 56  MAARTEN  LUTHER 81  MOSJE  DAYAN
7  ADENAUER 32  ROOSEVELT 57  CALVIJN 82  KONING  HOESSEIN
8  CHURCHILL 33  FORD 58  PAUL  KRUGER 83  PICASSO
9  DE  GAULLE 34  BEN  BELLA 59  CHARLEY  CHAPLIN 84  HARMEL
10  KENNEDY 35  MARX 60  TSJOE  EN  LAY 85  VISSER `T  HOOFT
11  MUSSOLINI 36  EHRHARD 61  MGR.  BEKKERS 86  BACHUS
12  FIDEL  CASTRO 37  NOBEL 62  LINDBERGH 87  APOLLO
13  CHROETSJOW 38  MAO  TSE  TOENG 63  KOSYGIN 88  ARISTOTELES
14  LENIN 39  TITO 64  WILLY  BRANDT 89  BRUTUS
15  STALIN 40  JOHNSON 65  LUNS 90  PAPANDREOU
16  NASSER 41  KAREL  DE  GROTE 66  ALVA 91  SOEHARTO
17  NEHROE 42  WILLIAM  BOOTH 67  SPAAK 92  ZIJLSTRA
18  NAPOLEON 43  PHILIPS  DE  SCHONE 68  CONSTANTIJN 93  AL  CAPONE
19  HITLER 44  NERO 69  LIVINGSTONE 94  CASIUS  CLAY
20  SOEKARNO 45  LEONARDO  DA  VINCI 70  U  THANT 95  KIESINGER
21  EISENHOWER 46  IAN  SMITH 71  STEIN  STREUVELS 96  J.P. SARTE
22  EINSTEIN 47  FAROEK 72  DE  RUYTER 97  VAN  MIERLO
23  GHANDI 48  DJENGIS  KAHN 73  DR.  DREES 98  ULBRICHT
24  FRANCO 49  LORD  BADEN  POWEL 74  NELSON 99  VAN  HALL
25  TSJOMBE 50  COLUMBUS 75  VON  ZEPPELIN 100  MAKARIOS


6b   GROTE  MANNEN  EN  TYRANNEN  / serie of 20
       GREAT  MEN  AND  TYRAN .
       reprinting from the numbers 61 / 80 for the german smoker

     ACTUALY  THERE  ARE  ONLY  7  BANDS  REPRINTED

     61 HAMMARSKJOELD                       in place of MGR.  BEKKERS
       66 JOERI  GAGARIN                            in place of ALVA
       71 TH.  HEUSS                                      in place of STEIN  STREUVELS
       72 SAUERBRUCH                                 in place of DE  RUYTER
       73 VON  BLUCHER                              in place of DR.  DREES
       76 MAARTEN  LUTHER  KING           in place of GUIDO  GEZELLE
       77 IWAN  DE  VERSCHRIKKELIJKE  in place of KOEKOEK

       size  65 x 29 mm / 2.56 x 1.14 Inch
       issued 1967


7   GROTE  MANNEN  EN  TYRANNEN  /  GREAT  MEN  AND  TYRAN  serie of 100
     NUMBERED  FROM  1 / 100  ( see for the names serie 6a )
     size  130 x 74 mm / 5.12 x 2.91 Inch
     give out between 1965 - 1967  in groups from 20 bands

8a   NEDERLANDSE  MINISTERPRESIDENTEN  /
       DUTCH  PRIME MINISTERS  serie of 24
       NUMBERED  FROM  1 / 24
       ON  THE  BACK  TEKST  ( see picture )
       size  64 x 28 mm / 2.52 x 1.1 Inch
       issued 1968
8b   NEDERLANDSE  MINISTERPRESIDENTEN  /
       DUTCH  PRIME  MINISTERS  serie of 24
       NUMBERED  FROM  1 / 24
       NO  TEKST ON  THE  BACK
       size  64 x 28 mm / 2.52 x 1.1 Inch
       issued 1968

9   GROTE  MANNEN  EN  TYRANNEN  / serie of 24
     GREAT  MEN  AND  TYRAN
     NUMBERED  FROM  1 / 24
     NO TEKST  ON  THE  BACK
     size  64 x 28 mm / 2.52 x 1.1 Inch
     issued 1969

10   GROTE  MANNEN  EN  TYRANNEN  /  GREAT  MEN  AND  TYRAN   serie of 12
       NUMBERED  FROM  1 / 12
       size  145 x 70 mm / 5.71 x 2.76 Inch
       issued 1969

11   GROTE  MANNEN  EN  TYRANNEN  /
       GREAT  MEN  AND  TYRAN  serie of 24
       without  tekst  on  wings
       NUMBERED  FROM  1 / 24
       size  64 x 28 mm / 2.52 x 1.1 Inch
       issued 1970

12   GROTE  MANNEN  EN  TYRANNEN  /
       GREAT  MEN  AND  TYRAN  serie of 12
       NUMBERED  FROM  1 / 12
       size  100 x 59 mm / 3.94 x 2.33 Inch
       issued 1970

13   GESCHIEDENIS  VAN  DE  MODE  / serie of 24
       HISTORY  OF  MODE
       NUMBERED  FROM  1 / 24
       size  64 x 29 mm / 2.52 x 1.14 Inch
       issued 1969

14   APOLLO 11  serie of 24
       NUMBERED  FROM  1 / 24
       size  64 x 29 mm / 2.52 x 1.14 Inch
       issued 1970

15   APOLLO 11  serie of 12
       NUMBERED  FROM  1 / 12
       size  100 x 59 mm / 
                  3.94 x 2.33 Inch
       issued 1970

16  EL  CORDOBES - LA  CORRIDA / serie of 12
      BULL  FIGHTERS
      NUMBERED  FROM  1 / 12
      size  64 x 29 mm / 2.52 x 1.14 Inch
      issued 1970

17  FLAMINGO  DANSERS  /  serie of 12
      NUMBERED  FROM  1 / 12
      size  64 x 29 mm / 2.52 x 1.14 Inch
      issued 1971

18   AUTO  RENNERS   ( formule I ) / serie of 24
       RACE  DRIVERS
       NUMBERED  FROM  1 / 24
       size  64 x 29 mm / 2.52 x 1.14 Inch
       issued 1971

19   AUTO  RENNERS  ( formule I ) /
       RACE  DRIVERS  serie of 12
       NUMBERED  FROM  1 / 24
       size  100 x 59 mm / 3.94 x 2.33 Inch
       issued 1971

20   OLYMPISCHE  SPELEN  MEXICO  1968  / serie of 24
       OLYMPIC  GAMES  MEXICO  1968
       NUMBERED  FROM  1 / 24
       size  64 x 29 mm / 2.52 x 1.14 Inch
       issued 1972

21  INDIANEN  /  INDIANS  serie of 24
      NUMBERED  FROM  1 / 24
      size  64 x 29 mm / 2.52 x 1.14 Inch
      issued 1975

22   AMSTERDAM   serie of 24
       NUMBERED  FROM  1 / 24
       size  64 x 29 mm / 2.52 x 1.14 Inch
       issued 1975

23   OUDE  ZEILBOTEN  /  serie of 24
       OLD  SAILINGSHIPS
       NUMBERED  FROM  1 / 24
       size  64 x 29 mm / 2.52 x 1.14 Inch
       issued 1976

 HOME
gerard van eijk
manufacturers